Tillbaka

MILLEGARNE VÄGARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

 

Styrelsen för Millegarne vägars samfällighetsförening vill informera om följande.

 

För att hjälpa till att upprätthålla och öka intresset för vårt vackra område så önskas insänt från medlemmarna trevliga och vackra bilder att publicera på vår hemsida. Även tillhörande berättelser är av intresse.

Vår hemsida finner ni på http://www.millegarne.se/. Besök ofta sidan och se vad du kan bidra med!

Bidrag kan lämnas till lars@idren.se

Det har blivit en del ägarbyten och nyinflyttningar i området. Samfällighetsföreningen är årligen skyldig att redovisa till fastighetsregistret aktuella fastighetsägare. Det åligger varje fastighetsägare att meddela förändringar i ägarförhållandet och adressändringar till kassören som ansvarar för att medlemsregistret är aktuellt.

 

Millegarne 2016-06-20

 

Per Arne Bjurling Peter Löfvenberg Gunilla Brorsson

Birgitta Möller Stig Ohlsson