Styrelse

Millegarne vägars samfällighetsförening

Funktionärer 2021-08-01 - 2022-07-31

tr>

 

Namn/adress

Telefonnummer/E-post

Ordförande

Per Arne Bjurling, Mg 2.11
Vanngårdsvägen 16 Millegarne
372 94 Listerby

0709/181413

pa.bjurling@gmail.com

Vice ordförande
Kassör

Yvonne Lundin, Mg 2:83
Kålviksvägen 7 Millegarne
372 94 Listerby
Wachtmeistergatan 7
371 36 Karlskrona

0455/16519
0734/165197

ymlundin@gmail.com

Sekreterare

 

Anders Engström, Mg 2:22
Vanngårdsvägen 11 Millegarne
372 94 Listerby

0709/578595

anders.engstroem@gmail.com

Ledamot

 

Ingela Lennartsson, Mg 2:27
Smalasundsvägen 28 Millegarne
372 94 Listerby< />

0733/120634

ingela.lennartsson.com

Ledamot

 

Peter Ernstsson, Mg 2:56
Bredasundsvägen 10 Millegarne
372 94 Listerby
Albergabacken 10
371 91 Karlskrona

0733/495645

peter.ersntsson@hotmail.com

Suppleant

Ylva Svenlert, Mg 2.49
Smalaasundsvägen11 Millegarne
372 94 Listerby

0735/342797

yllipylli@hotmail.com

Suppleant

Anders Fogelström, Mg 1:21
Vanngårdsvägen 14 Millegarne
372 94 Listerby

0457/66344

anders.fogelstrom@telia.com

Suppleant

Sven-Erik Andersson, Mg 2.29
Fyrvägen 11 Millegarne
372 94 Listerby

073/3182899

svenerik.mona@gmail.com

Revisor

Johan Fagerström, Mg 2:30
Fyrvägen 18 Millegarne
372 94 Listerby
Östra Köpmansgatan 13  
371 32 Karlskrona

0703/026132

johan.b.fagerstrom@telia.com

Revisor

Agneta Lind, Mg 1:13
Kålviksvägen 4  Millegarne
372 94 Listerby

0457/30384

agneta.lind@mbox301.tele2.se

Revisorsuppleant

Gull-Britt Edvinsson, Mg 2:16
Vanngårdsvägen 8 Millegarne
372 94 Listerby
Gullvivevägen 9  37238 Ronneby

0457/15149

Revisorsuppleant

Peter Löfvenberg, Mg 2:55
Bredasundsvägen 1 Millegarne
372 94 Listerby
St.Möllebacksgränd 9C
371 34 Karlskrona

0708/990840

pop.lofvenberg@gmail.com

Valberedning
Sammankallande

Hans Birger Gustavsson, Mg 2:3
Vanngårdsvägen 19 Millegarne
372 94 Listerby

0457/17958

045717958@telia.com

Valberedning

Ann-Sofi Vilhelmsson, Mg 2:13
Vanngårdsvägen 9 Millegarne
372 94 Listerby
Lillestadsvägen 24
352 43 Växjö

070/5773009

Ansvarig för hemsidan

Lars Idrén, Mg 2.58
Bredasundsvägen 6 Millegarne
372 94 Listerby

070-5900736

lars@idren.se