Stämma hålls som regel någon gång under sommaren.

Nu kommer årsstämman att genomföras både för 2020 och 2021. Onsdagen den 4 augusti kl. 18.00 på Leråkra bygdegård.

Årsmöteshandlingar
2017 2018 2019 2020 2021
Kallelse Kallelse Kallelse Kallelse/dagordning Kallelse/dagordning
Dagordning Dagordning Dagordning    
Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse
Ekonomisk rapport /budget Ekonomisk rapport /budget Ekonomisk rapport /budget Ekonomisk rapport Ekonomisk rapport
    Beslutsunderlag Budget  
    Revisionsberättelse Revisionsberättelse  
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll