Stämma hålls som regel någon gång under sommaren.

Årsstämman för 2023 blir Onsdagen den 26 Juli kl. 18.00 i Byahuset Kuggeboda.

Årsmöteshandlingar
2019 2020 2021 2022 2023
Kallelse Kallelse/dagordning Kallelse/dagordning Kallelse/dagordning Kallelse/dagordning
Dagordning        
Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse
Ekonomisk rapport /budget Ekonomisk rapport Ekonomisk rapport Ekonomisk rapport Ekonomisk rapport /budget
Beslutsunderlag Budget   Beslutsunderlag  
Revisionsberättelse Revisionsberättelse     Revisionsberättelse
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
      Ordförandens följebrev Ordförandens följebrev